Nowy budynek

Jak widać, Pritip jest w nowym budynku, w tym przypadku od 1 kwietnia Pritip zmienił się w ALLIA.

Czytaj więcej

Postępy w budowie

Czytaj więcej

Budowa

Na początku Maja bieżącego roku rozpoczęta się budowa hali produkcyjnej, magazynu i części socjalno- biurowej.

Planowane zakonczenie inwestycji – Październik

Czytaj więcej

Inżynier projektu – oferta pracy

Inżynier projektu

Obowiązki:
• kosztorysowanie projektów w oparciu o dokumentację techniczną,
• negocjowanie cen i warunków dostaw materiałów i prefabrykatów,
• współpraca z dostawcami i kooperantami,
• nadzór techniczny nad realizacja projektami,
• wsparcie techniczne produkcji,
• współpraca z Jednostkami Certyfikującymi
• sporządzanie dokumentacji technicznej,
• kontrola jakości wytwarzanych urządzeń,
• współpraca z laboratorium spawalniczym
• nadzorowanie procesów reklamacyjnych,

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• doświadczenie we współpracy z podwykonawcami i inwestorem,
• samodzielność, odpowiedzialność,
• znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Autocad, SolidWorks),
• doświadczenie w realizacji inwestycji,
• prawo jazdy kat. B.
• znajomość języka angielskiego

Czytaj więcej