Nowy budynek

Jak widać, Pritip jest w nowym budynku, w tym przypadku od 1 kwietnia Pritip zmienił się w ALLIA.