Projektowanie

Biuro projektowe ALLIA to sztab wykwalifikowanych inżynierów i technologów. Nasza kadra obejmuje zespół uznanych inżynierów procesowych i termicznych, kierowników projektu, inżynierów obliczeń konstrukcyjnych, deweloperów, elektryków – ekspertów do spraw oprzyrządowania, automatyków i specjalistów w zakresie instalacji i uruchomienia.
Dzięki umiejętnościom swojego zespołu (załogi/ pracowników/), Allia świadczy profesjonalne usługi na wszelkich etapach prac, począwszy od rozmów z Klientem po uruchomienie instalacji.

Naszą wartością dodatnią jest znajomość przepisów i procedur instalacji obowiązujących w krajach: DESP, ATEX, DPEM, UDT…

Szczegółowe specyfikacje Klienta:

PID Development based on the customer’s basic design

DIAGRAMS – VPE PID – AUTOCAD

Thermal and mechanical dimensioning of tubular heat exchangers and pressurised devices

BJAC – MICROPROTOL

Rozwój PID na podstawie podstawowego projektu klienta

Diagramy-VPE PID-Autocad

Wykonywanie wymienników ciepła i urządzeń ciśnieniowych

Structural calculations for transportation, snow, wind, earthquakes

ROBOBAT,COSMOS, STRAUSS

Assembly fittings, instrumentation and hook-up data sheet

obliczenia konstrukcyjne dla transportu, opadów, wietrzności, trzęsienia ziemi, …

Okucia montażowe, oprzyrządowania i uchwyty

3D Modelling

SOLIDWORKS – IRONCAD – PDMS

Master plans (GA), pipe diagrams, detailed manufacturing plans

(Devices, Isometrics, Structures…,)

Plany zagospodarowania (GA), schematy rur, szczegółowe plany produkcyjne

(Urządzenia, izometryki, struktury …)

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiAllia