Wielopoziomowa instalacja przygotowywania substratów

Wielopoziomowa instalacja przygotowywania substratów dla przemysłu kosmetycznego