Rozruch

Nasi inżynierowie i technicy są w pełni zintegrowani z podzespołami (podwykonawcami)projektowymi, ściśle kolaborują z przedstawicielami innych profesji, przez co są mają możliwość zapewnienia odpowiedniego wsparcia w poniższych operacjach:

  • Przeprowadzenie badań i analiz ryzyka.
  • Sporządzanie protokołów z badań oraz dokumentacji powykonawczej.
  • Odbiór wstępny.
  • Rozruch.
  • Start-up.
  • Przeszkolenie w zakresie działań instalacyjnych.
  • Wsparcie w działaniach instalacyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiAllia